Családjog, családi vagyonkezelés

- Házassági bontóperek (közös megegyezéssel és tényállásos bontóperek)
- Szülői felügyelet
- Apasági perek
- Gyermektartásdíj
- Kapcsolattartási ügyek
- Vagyonmegosztás
- Nagyszülői kapcsolattartás
- Házassági szerződések
- Élettársi kapcsolattal felmerülő vagyoni és egyéb ügyek
- Mindezekkel kapcsolatos egyeztetések lebonyolítása és okiratszerkesztések