Ingatlanjog, építési jog

- Adásvételi szerződések, egyéb tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések készítése és kapcsolódó adó- és illeték tanácsadás;
- Ingatlanügyletek, projektek jogi átvilágítása;
- Ingatlan-beruházások teljes körű jogi képviselete;
- Társasház alapítás;
- Építési hatóságok előtti engedélyezési eljárásokban jogi képviselet ellátása;
- Külföldiek tulajdonszerzésével kapcsolatos hatósági eljárásban jogi képviselet ellátása;
- Menedzsment cégek alapítása, szerződések, szerződésminták készítése;
- Ingatlanokkal kapcsolatos peres- és nemperes-, valamint közigazgatási eljárások során jogi képviselet ellátása;
- Ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések (jelzálogjog alapítása, opciós jog stb.) szerkesztése;
- Földhivatali ügyintézés