Társasági jog

- Cégalapítás, cégmódosítás;
- Társasági jogi dokumentumok, szindikátusi szerződések szerkesztése;
- Üzletrész- és részvény átruházás;
- Cégátalakulások (társasági formaváltás, kiválás, szétválás, összeolvadás, beolvadás);
- Végelszámolás, csőd- és felszámolási eljárás, törlési eljárások;
- Társaságok kintlévőségeinek behajtása során peres- és peren kívüli jogi képviselet ellátása.