Társasházakat érintő jogi tanácsadás

- Közös képviseletet ellátó cégek jogi képviseletének ellátása;
- Társasházi alapító okiratok készítése, módosítása;
- Közös költség tartozás esetén jelzálogjog bejegyeztetése az ingatlan-nyilvántartásba, a tartozás bírósági úton történő érvényesítése;
- Teljes körű földhivatali ügyintézés
- Cégbírósági változásbejegyzési eljárás elektronikus úton történő lebonyolítása.